/assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css” rel=”stylesheet”>

Firma bez barier

lat doświadczenia

pracowników

samochodów w naszej flocie

zrealizowanych zleceń

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

Orange Logistics firmą bez barier!

Blog

Czy wiesz, że rekrutacja, zatrudnienie, wdrożenie i rozwój osób z niepełnosprawnością nie różni się w naszej firmie niczym względem zatrudnienia pozostałych pracowników? Skąd takie podejście w Orange Logistics? Uważamy, że w pracy wszyscy jesteśmy równi. Na kandydatów do pracy patrzymy przez pryzmat zaangażowania i wyciągamy potencjał z każdego pracownika. Równość szans to pomoc rozwóju kompetencji, techniczne dostosowanie miejsca pracy oraz pełna integracja z grupą. Orange Logistics daje ‘’wędkę’’ a nie ‘’rybę’’. Jesteśmy miejscem dla aktywnego rozwoju karier osób z niepełnosprawnością!

Ważne są dla nas relacje w zespole
Kiedy myślimy o aktywizacji osób z niepełnosprawnością pierwsze na co stawiamy to relacje w zespole z innymi współpracownikami. W przeciwieństwie do większości przedsiębiorstw stawiamy na mocną integracje całego zespołu.

  • Dedykowany opiekun – pierwsze dni pracy to wdrożenie pod okiem indywidualnie przydzielanego opiekuna, który wprowadza nowe osoby do firmy zarówno pod względem procedur jak i społecznym. Co to oznacza? Oznacza to, że zadaniem opiekuna jest pokazanie stanowiska pracy i obowiązków, ale także wprowadzenie do zespołu, przedstawienie innym współpracownikom oraz sprawienie, aby nowa osoba poczuła się częścią organizacji.
Liczą się dla nas kompetencje i zaangażowanie W naszej firmie pracuje kilka osób z niepełnosprawnością, z opowieści naszych kolegów doskonale wiemy jak wygląda rynek pracy osób z dysfunkcjami. Bardzo często pracodawcy nie podchodzą do pracowników z niepełnosprawnością na równych zasadach względem pozostałych. W Orange Logistics liczy się dla nas zaangażowanie i kompetencje. Aktywizacja zawodowa jest dla nas dawaniem ‘’wędki, a nie ryby’’.

  • Narzędzia do pracy – zapewniamy niezbędne narzędzia do pracy takie jak komputery i telefony przystosowane do pracy dla osób z dysfunkcjami. Dostosowujemy pracę do warunków zdrowotnych. Ponadto każdy z pracowników naszej firmy ma zapewnione miejsce parkingowe. Dojazd do naszej firmy nie stanowi bariery także dla osób poruszających się komunikacją miejską. 200 metrów od naszej firmy znajduje się stacja kolejowa oraz przystanki tramwajowe i autobusowe.
Stabilne zatrudnienie to pewność o swoją przyszłość
Umowa o pracę, wynagrodzenie składające się z podstawy i prowizji oraz jasna ścieżka kariery z wyszczególnieniem okresu trwania poszczególnych etapów. Takie same zasady dla każdego z naszych pracowników. Dla nas liczy się to, co dana osoba potrafi, a atrakcyjne wynagrodzenie w Orange Logistics zależy od zaangażowania.

  • Wzrost poczucia wartości – stabilna praca, perspektywa rozwoju i równe traktowanie według nas to wszystko w efekcie prowadzi do prawdziwej aktywizacji zawodowej, czego skutkiem jest wzrostu poczucia znaczenia na rynku pracy, a tym samym poczucia własnej wartości.
Jesteśmy normalnym środowiskiem pracy. W Polsce osoby z niepełnosprawnością stanowią około 7,5% społeczeństwa. Uważamy, że zdrowe środowisko pracy powinno odzwierciedlać także strukturę społeczeństwa na wielu płaszczyznach. Nie jesteśmy firmą, która zatrudnia osoby z niepełnosprawnością tylko dlatego, że nimi są. Zatrudniamy ambitnych i zdyscyplinowanych pracowników, którzy stanowią realną wartość dla firmy i są jej integralną częścią.
Pracuj w Orange LogisticsPosiadamy wzorzec działań i znamy wszystkie procedury związane z dokumentami oraz prawem pracy ze względu na wieloletnie doświadczenie z osobam z niepełnosprawnością. W naszej firmie pracuje obecnie 9 osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Od lat współpracujemy z fundacjami i organizacjami, które pomagają nam organizować pracę dla osób z niepełnosprawnością. Obecnie współpracujemy z takimi organizacjami jak PZN (Polski Związek Niewidomych), POPON (Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych) oraz wydziałami zdrowia miasta Katowice i Sosnowca.

Naszym celem jest aby praca w Orange Logistics dla osób z niepełnosprawnością była stymulującym wyzwaniem, a nie koniecznością bez perspektyw. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i Tworzymy miejsce normalnej pracy. W pracy jesteśmy Tacy sami!

Zobacz aktywne rekrutacje
Techniczne

dostosowanie miejsca pracy


Integracja

i relacje w zespole


Rozwój kompetencji

poprzez szkolenia
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Adres firmy

ul. 11 Listopada 11, Katowice

Dojazd samochodem


Zapewniamy każdemu miejsce parkingowe mamy ich ponad 200

Dojazd komunikacją miejską

Tramwaj: Szopienice Kościoł
Pociąg: Szopienice Południowe


Kontakt z działem rekrutacji

rekrtuacje@orangelogistics.pl

Kontakt z działem marketingu

b.bodziony@orangelogistics.co